Intresseanmälan om anställning deltid

 

Personuppgifter

Namn

     

Personnummer

     

Gatuadress

     

Postnummer

     

Ort

     

Telefon

     

e-post

     

       

 

Familjeförhållanden

Civilstånd

     

Närmast anhörig

     

Tfn närmast anhörig

     

 

Meriter

Utbildning

     

Körkortsklass

     

Simkunnig

 

 ja        nej

Jag anser mig fullt frisk 

 

 ja        nej      Kommentar:      

 

Arbete

Huvudarbetsgivare

     

Är huvudarbetsgivaren informerad

 

 ja        nej    

Telefon

     

Adress

     

 

Övriga kommentarer

     

 

 

 

 

Ort och datum                                          Underskrift

 

__________________                             _______________________________